• Termín životní styl může naznačovat zájmy, názory, chování a orientace etologické jednotlivci, skupině či kultuře. Termín byl původně používán rakouský psycholog Alfred Adler (1870-1937). [3] Termín byl představen v roce 1950 jako derivát, který stylu v modernistického umění. [vysvětlení potřeboval] Termín se odkazuje na kombinaci určování nehmotného nebo hmatatelné faktory. Hmotný faktory se týkají konkrétně na demografických proměnných, tj. Demografický profil jedince, zatímco nehmotné faktory se týkají psychologické aspekty jedince, jako jsou osobní hodnoty, preference a výhledů. Venkovském prostředí má různé životní styly ve srovnání s městskými metropole. Lokalita je důležitá i v rámci městské oblasti působnosti. Povaha okolí, v němž osoba pobývá ovlivňuje řadu životních stylů dostupných těmto osobám vzhledem k rozdílům mezi různými stupni čtvrtích jen bohatství a blízkost přírodních a kulturních prostředích. Například v oblastech, v těsné blízkosti moře, může být často přítomna surf kultura nebo životní styl.